villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Yearly Archives

2010

Personliga reflektioner från en pilotmamma

Vår familj bestod tidigare av mamma, pappa och en biologisk dotter född 1999. Efter att ha lämnat en lång tid av IVF/ICSI bakom oss var vi redo för adoption och stod ett år och stampade i kön till Sydafrika utan att komma närmare ett barn…

Adoption från Kenya. Snabbt men långsamt

Är det möjligt att bli förälder genom att bosätta sig utomlands ungefär lika länge som en graviditet pågår? Det är en fråga som förmodligen många spontant svarar nej på. Ändå är det så att allt fler går från ett nej, till ett kanske,…

Adoption: banden som gör oss till familj

Adoption handlar om släktskap och identitet, kort sagt vad som gör att vi uppfattar oss som en del av en familj. Journalisten och författaren Mary Juusela har träffat och intervjuat tjugonio adoptivfamiljer, tillsammans drygt hundra…

Krönika: Ensamstående kvinnor med barnlängtan

Hur ska de som längtar efter barn men inte hittat rätt man eller kvinna göra? Är det möjligt att skaffa barn ändå? Hur många kvinnor finns det inte som börjar närma sig fyrtio men ännu inte hittat någon att göra barn med? Att längta…

Louises donationsresa

Hon blev gravid på första försöket men fick missfall efter sju veckor. Villhabarn.se följer Louise som tillsammans med sin sambo valt att satsa på äggdonation vid en estnisk fertilitetsklinik. Namn: Louise Ladberg Ålder: 42 Yrke:…

Fakta för ensamstående kvinnor

I Sverige har inte ensamstående heterosexuella eller ensamstående homosexuella kvinnor rätt till spermieinsemination på sjukhus. Däremot har lesbiska kvinnor som är partner eller sambo med en annan kvinna rätt till insemination. I…

Lång väg till svenska lagliga äggdonationer

Spermiedonation blev tillåtet i Sverige redan 1985, men inte äggdonation. Äggdonation ansågs länge vara en alltför teknisk konstruktion. Med den tidens teknik ansågs det vara farligt, oetiskt och onaturligt att ta ut ägg genom bukväggen på…

Att bli äggdonator, vad innebär det?

Att bli äggdonator är inte en helt enkel process. Om en kvinna vill donera ägg måste hon gå igenom både en medicinsk undersökning och en lämplighetsprövning. Hon måste också räkna med att hon kan bli uppsökt av barnet senare i livet.…

Varför behöver kvinnor få donerade ägg?

Ungefär 200 till 300 kvinnor per år i Sverige behöver äggdonation för att kunna föda barn. Orsakerna kan vara sjukdom eller annat som gör att kvinnan inte har egna ägg. Men dessutom tillkommer ett okänt antal kvinnor som exempelvis…