villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Adoption: banden som gör oss till familj

Författare: Mary Juusela
Språk: Svenska
Utgiven: 2010-09-10
ISBN: 9789113026527
Förlag: Norstedts
Antal sidor:
279

Adoption handlar om släktskap och identitet, kort sagt vad som gör att vi uppfattar oss som en del av en familj. Journalisten och författaren Mary Juusela har träffat och intervjuat tjugonio adoptivfamiljer, tillsammans drygt hundra individer (mammor, pappor, syskon och adoptivbarn), och tillsammans berättar de – i vissa fall smärtsamt och i andra glädjande – om hur de har funnit sina respektive roller som föräldrar och barn.

Mary Juusela skriver själv varför hon valt att träffa hela familjerna

”För att skildra ett komplext förhållande som adoption var det för mig naturligt att alla i familjen skulle medverka. Ingen människa har ensam uppfattning om en hel familj. Adoptionen är lika mycket föräldrarnas som syskonens och den adopterades. Att jag som adoptivbarn har mina åsikter är självklart, eftersom det är jag som är adopterad. Men utan bidrag av mina föräldrars tankar om hur det varit att leva med mig som är adopterad, hur det har påverkat familjen och familjebanden, blir berättelsen om hela familjen vinklad enbart efter min upplevelse.”

De första adoptivbarnen i boken kom till sina nya familjer på 1960-talet, den senast adopterade kom på 2000-talet. Bilden som växer fram i boken är inte en utan tjugonio. När familjerna öppnar dörren till sina liv får läsaren syn på en uppsjö av band som gjort dem till familj eller som kanske varit hinder på väg mot en djupare gemenskap. Adoption visar också på krocken mellan en individs utseende och den egna upplevelsen av sig själv. Att se ut som och bli behandlad som invandrare och inuti känna sig som svensk kan för en del bli förvirrande.

En spännande och mångfasetterad bild av adoption växer fram och det som kanske blir allra tydligast är något så självklart som att adopterade och deras familjer inte är en grupp utan lika olika som vilken familj som helst.


⭐ Fler böcker hittar du under boktips

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.