villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Andra sidan tröskeln

Att leva som permanent ofrivilligt barnlös

Jag trodde att jag var den enda i hela världen som inte lyckades bli förälder. Efter att ha hittat information på engelska från andra delar av världen förstod jag att jag inte var ensam. Nu brinner jag för att sprida information om oss på svenska. Min önskan är att inte någon ska känna sig ensam i en situation som är så starkt förknippat med sorg och utanförskap. Det är en trygghet för mig att ha en plattform i en förening att utgå ifrån. /Linda

Orden ovan är skrivna av Linda Malm som grundade nätverket “Andra sidan tröskeln”. När Linda insåg att hon aldrig kommer bli förälder sökte hon information men lyckades inte hitta någon. Men hon fortsatte att söka och hittade mycket i England och USA. Därför tyckte hon att det även behövs belysas i Sverige och bestämde sig sedan att starta ett nätverk.

Idag samlar nätverket alla som inte är eller kommer bli vårdnadshavare för ett barn. Målet är att sprida information om målgruppen, att påverka samhällsnormen och villkoren för permanent ofrivilligt barnlösa. Att motverka det ofrivilliga utanförskap och känslan av tabu som många permanent ofrivilligt barnlösa känner så att fler vågar prata om det. I nätverket ska personer som är permanent ofrivilligt barnlösa kunna utbyta erfarenhet känna en samhörighet med andra och finna andra möjligheter i livet.

Föreningen har en sluten Facebookgrupp för kvinnor och en grupp för män, dit alla permanent ofrivilligt barnlösa är välkomna.

I april 2018 blev Andra sidan tröskeln en förening men valde vid årsmötet 2021 att återgå till att vara ett nätverk med arbets- och referensgrupper.

Källa:
Andra sidan tröskeln
Facebooksidan
Facebookgrupp för kvinnor och Facebookgrupp för män
Instagram @andrasidan_troskeln


World Childless Week

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.