Medan Du Finns

Handlar om att vänta på ett barn som redan finns – men också om de IVF:er vi gör under tiden. Jag reflekterar  om adoption, konstgjord befruktning och barnlöshet som samhällsfenomen.

Gå till bloggen

IVFOfrivillig BarnlöshetAdoption