villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Vill ha barn – Boken som bygger på texter från sajten

Författare: Kerstin Fredholm & Ingela Johansson Rosander
Språk: Svenska
Utgiven: 2002-05-05
ISBN: 9789163115127
Förlag: Bauer Bok
Antal sidor: 159

Att få barn är självklart för de allra flesta men inte för alla. I Sverige finns uppskattningsvis 500 000 personer i fertil ålder som är ofrivilligt barnlösa. För dem är tiden central. Den biologiska klockan tickar. Ofrivillig barnlöshet är ingenting som man kan ta itu med senare. De som befinner sig i den här situationen behöver hjälp nu.

I boken Vill ha barn får experter och ofrivilligt barnlösa komma till tals. Vid utredning går det i de flesta fall att hitta en orsak till barnlösheten. Men hos en tredjedel av patienterna kan det vara svårt att konstatera något direkt fel. Åtskilliga i den här gruppen blir så småningom gravida på naturlig väg om de försöker under ett antal år.

Boken kom ut 2002 sedan dess har det har blivit tillåtet i Sverige med äggdonationsbehandling och att lesbiska kvinnor får insemineras med sperma från en donator.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.