villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Oro påverkade inte resultat av provrörsbefruktning

Många kvinnor är stressade över att deras oro ska leda till att de inte blir gravida vid IVF-behandling. Men ny forskning visar att stress och oro inte påverkar resultatet av provrörsbefruktning. Förhoppningsvis leder resultatet till att barnlösa kan oroa sig mindre över att de är just oroliga.

De flesta par som är infertila upplever svår stress. Både att vara infertil och att genomgå behandling för sin barnlöshet är en källa till oro och stress, som kan bidra till psykisk obalans. Infertilitet anses som en av de största källorna till stress, jämförbar med att ha en kroppslig sjukdom såsom cancer. I olika undersökningar har par som genomgår behandling rankat den stress de upplever under behandlingen på andra plats efter den stress man upplever efter att ha förlorat en familjemedlem eller genomgått en skilsmässa.

Ingen betydelse
Många kvinnor är oroliga att stressen i sig gör att de inte kommer att lyckas med sin provrörsbefruktning. Forskarna ville därför ta reda på om stressnivån verkligen påverkade kvinnorna så mycket att de fick svårare att bli gravida vid IVF. Personal vid IVF-kliniker får dagligen frågor från patienter som undrar om stress påverkar resultatet.

– Vi kom fram till att det inte hade någon betydelse om kvinnorna var stressade eller inte. Den enda förklaringen till om kvinnorna blev gravida eller inte var hur god kvalitet det var på deras embryon, säger Lisbeth Anderheim, legitimerad barnmorska på reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tillsammans med barnmorskekollegan Herborg Holter gjort studien vid Sahlgrenska Akademin.

Vi kan lugna patienten
Bakom studien står även Anders Möller, professor vid Nordiska Hälsohögskolan och Christina Bergh, adjungerad professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

– Med resultatet av den här studien kan vi lugna patienterna som tänker att ”ett dåligt resultat beror på mig för att jag är stressad”, och säga att det är en ryggsäck de kan släppa. Stressen påverkar inte resultatet av behandlingen, säger Lisbeth Anderheim.

Frågor om psykologiska faktorer
I den aktuella undersökningen fick kvinnorna besvara frågor vid två tillfällen; en månad före första behandlingsstart och en timme före äggutplockningen. Vid första tillfället svarade 166 kvinnor på ett utförligt frågeformulär om hur de mådde, det vill säga frågor om olika psykologiska faktorer. Frågorna behandlade ämnen som kvinnornas hälsa, förhållandet till partnern, livsstil och livssyn och hur intensiv deras längtan efter barn var.

151 av kvinnorna svarade sedan på ytterligare frågor i samband med att ägg hämtades från deras äggstockar. Av totalt 139 kvinnor som fick tillbaka befruktade ägg blev 58 gravida, vilket stämmer väl överens med hur många som vanligtvis blir gravida efter provrörsbefruktning.

Tidigare forskningsresultat kring om psykologiska stress påverkar resultatet vid provrörsbefruktning har varit motstridiga. En del studier har visat att stress har en negativ effekt på resultatet, andra att den inte påverkar alls.

Studien publicerades i augusti 2005 i den medicinska tidskriften Human Reproduction. Undersökningen ingår i ett större projekt. I en annan pågående studie får kvinnorna exempelvis svara på en enkät efter att behandlingen genomförts.

Källor:
Artikeln “Does psychological stress affect the outcome of in vitro fertilization?” publicerades i tidskriften Human Reproduction den 25 augusti 2005.

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.