villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Hur kom jag till? En barn- och föräldrabok om provrörsbefruktning och äggdonation

Författare: Märit Jonsson
Språk: Svenska
Utgiven: 2008-04-01
ISBN: 9789163323287
Förlag: Jellon Förlaget
Antal sidor: 24

Metoden IVF (provrörsbefruktning) och äggdonation ger en annorlunda hur-kom-jag-till-berättelse. Det är viktigt att kunna berätta om dessa fantastiska möjligheter i enkla ord för sitt barn. Ju tidigare desto bättre. Den självklara informationen lägger grunden för barnets trygghet. En enkel och naturlig beskrivning ger även barnet, i sin tur, starka och självklara argument.


⭐ Fler böcker hittar du under boktips

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.