villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Patienttillfredsställelse och behandlingsresultat

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är en patientenkät som används flitigt inom vården i Sverige. KUPP-IVF är en variant av denna som alla IVF kliniker i Sverige, både offentliga och privata, använder.

Med 1,5 års mellanrum besvarar patienterna enkäten och senaste tillfället var hösten/vintern 2021. Några enstaka kliniker genomförde den våren 2022. Denna gången var det 1.969 personer som besvarade enkäten. Patienten svarar på hur man upplever patientomhändertagandet och hur viktigt man ansett att detta är.

I rapporten jämförs alla IVF kliniker i Sverige och publicerar ”öppna jämförelser”, som delats in i fem huvudgrupper.

  • Medicinsk vård: Vi fick bästa möjliga vård så gott som vi själva kan bedöma (1 fråga)
  • Tillgänglighet: Det var lätt att komma i kontakt, lätt att få besökstid (2 frågor)
  • Information: Behandling, mediciner, resultat av undersökningar, komplikationer (5 frågor)
  • Bemötande: Engagemang och respekt (6 frågor)
  • Delaktighet: Delaktighet i beslut (2 frågor)

Länk till rapporten – Patienttillfredställelse, 2022

Behandlingsresultat

Q-IVF, Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning, redovisar även klinikernas behandlingsresultat. Senaste siffrorna är från de behandlingar som startade 2020.

Hela årsrapporten inklusive patienttillfredställelsen kan man läsa här


Intervju med Carl von Linnékliniken som ligger i topp gällande patientnöjdhet

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.