ICSI (Intracytoplasmisk spermainjektion) även kallad mikroinjektion

ICSI är en specialiserad form av IVF – behandling där en spermie injiceras direkt in i ägget. ICSI används då det finns få eller inga spermier eller då spermierna är av dålig kvalité. Läs mer: 1177.se

Läs mer om ICSI behandling, VivaNeo Danmark

Comments (0)
Add Comment