villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Äggfrysning

Kvinnor kan frysa sina ägg både av medicinska och sociala skäl. På universitetsklinikerna fryser man i huvudsak ägg av medicinska skäl, exempelvis inför cancerbehandling eller könskorrigering, medan man på de privata klinikerna kan frysa ägg både av medicinska och icke-medicinska skäl. Icke-medicinska skäl kan vara att man vill vänta med att bilda familj till senare i livet när fertiliteten avtagit. Behandlingen inför att frysa sina äggceller går till på samma sätt som inför en IVF behandling.

Vid nedfrysning av obefruktade ägg används så kallad vitrifieringsteknik. Med hjälp av flytande kväve fryser man blixtsnabbt ner äggen till -196 grader. Graviditetschanserna med de nedfrysta äggen som klarar upptiningen är jämförbar med färska ägg vid IVF-behandling. Generellt kan man säga att ju yngre kvinnan är då hon fryser ner sina ägg desto bättre är prognosen.

De nationella överenskommelserna säger att man maximalt får ha ägg till och med 45 års ålder, om äggen fryst ner av icke-medicinska skäl.

Riskerna är små och desamma som vid vanlig provrörsbehandling. Ett fåtal komplikationer kan inträffa varav det vanligaste är överstimuleringssyndrom, då äggstockarna utvecklar för många äggblåsor. Svårare överstimulering uppkommer hos mycket få av patienterna. Mycket ovanliga komplikationer är blödning i buken vid ägguttaget, infektion eller vridning av äggstocken som försämrar blodflödet. Man har hittills inte sett några ökade risker för barn som kommit till efter äggfrysning.

Om man väljer inte att använda de nedfrysta äggen så kan finns möjligheten att donera dem under förutsättning att man gjorde en utredning för att bli äggdonator innan infrysningen.

Det finns ingen nationell lagringsplats för frysta ägg. Det är lagligt att flytta ägg inom Europa förutsatt att behandlingen de ska användas till är laglig i Sverige, men det är inte alltid möjligt, det är krångligt och kostsamt. Därför rekommenderas man att använda äggen på den klinik de frystes ner.

Källa:
Frågor och svar om äggfrysning
Informationsfilm om äggfrysning Nordic IVF
Broschyr om äggfrysning

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.