villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Svenska Turnerföreningen

Svenska Turnerföreningen bildades 1990 och ska fungera som ett stöd och hjälp för medlemmarna. Föreningen ska bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal, barnomsorg och skola. Föreningen ska också samla in och sprida information om behandling av Turners syndrom både nationellt och internationellt. Svenska Turnerföreningen stödjer forskning, är med i projekt för utveckling av kunskapen om Turners syndrom och att alla ska få en korrekt behandling.

Idag finns sex Turnercetra i Sverige, Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå med aktiviteter och kontaktpersoner.
Föreningen ordnar också familjeläger med möjlighet att träffa andra familjer i liknande situation för att kunna få kunskap och utbyta erfarenhet.

Föreningen var drivande när Sverige godkände äggdonation eftersom de flesta kvinnor med Turners Syndrom inte har egen äggproduktion och därför behöver hjälp av donator för att bli gravida.

Länk till hemsida: Svenska Turnerföreningen

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.