villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Föreningar, Organisationer & Nätverk

Det finns flera föreningar, organisationer och nätverk för dig som längtar barn, beroende på i vilken situation du är i.

Fertility Europe är det europeiska organet och en paraplyorganisation som samlar Europas patientföreningar.  På deras hemsida hittar du länkar till de länder som har patientföreningar.

Svenska Turnerföreningen

Svenska Turnerföreningen bildades 1990 och ska fungera som ett stöd och hjälp för medlemmarna. Föreningen ska bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal, barnomsorg och skola.