Browsing tag

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner. Vanligast är internationell adoption och i Sverige har vi två adoptionsförmedlingar, Adoptionscentrum och Barnen framför Allt.
De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner. Att adoptera betyder att du blir barnets nya föräldrar och vårdnadshavare och man kan aldrig upphäva en adoption. Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera och du måste vara över 18 år.