villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner, vanligast är att man adopterar internationellt. De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner. Att adoptera betyder att du blir barnets nya föräldrar och vårdnadshavare. Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Du måste vara minst 18 år, det finns ingen övre åldersgräns och en adoption kan aldrig upphävas.

Läs mer: 1177.se/Adoption

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.