villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Psykologer i Sverige – inriktade på barnlängtan och barnlöshet

Nedan finns en lista på psykologer som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen ofrivilligt barnlösa. (Listan fylls på efterhand)

Digitala möte

Linda Wiik, lindawiik.se

Linda:
Jag är legitimerad psykolog och har min grund både i den psykodynamiska och den kognitiva beteenden terapin. Som en av tre svenskar är jag också utbildad av Paul Gilbert och certifierad i Compassionfokuserad Terapi. Jag har en bred erfarenhet av de flesta svårigheter som kan uppstå i livet. Mina specialområden är bland annat: Ofrivillig barnlöshet, Ångest, Depression, Låg självkänsla, HSP (Högsensitiv personlighet). Alla typer av svårigheter att hantera känslor inom dig eller i relationer.

Linköping

Marie Blom, Blompsykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Marie:
Jag är legitimerad psykolog med mottagning digitalt och i Linköping. Individuella kontakter anpassas efter dina önskemål och möjligheter. Det är viktigt för mig att skapa en välkomnande miljö där det är lätt att känna sig förstådd. Även du som kanske tidigare inte har haft kontakt med psykolog eller är tveksam till om det är rätt för dig ska kunna känna dig trygg och bra bemött. Vanligt är allt från samtal varje vecka, till enstaka gånger per termin. I slutet av första samtalet gör vi en plan för eventuell fortsatt kontakt.

Malmö/Limhamn

Anne Fischer, Fischer Psykologi

Anne:
Jag är utbildad i såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT). I mitt arbete som psykolog har jag en relationell och affektfokuserad förståelse av människan, vilket innebär att mitt arbete fokuserar på känslornas roll i hur olika svårigheter skapas och upprätthålls men också hur vi kan förstå och förändra. Mitt arbete genomsyras av lyhördhet, engagemang och ett genuint intresse för människan framför mig och hur vägen genom och ut ur svårigheter kan möjliggöras. Jag har även en förståelse för ofrivillig barnlöshet och välkomnar dig som är i denna situation.

Stockholm

Ann-Katrin Karlsson, e-post: psykolog@djurgardshalsan.se

Ann-Katrin:
Jag arbetar som psykolog och psykoterapeut. Under många år har jag arbetat på mödravårdscentral och då kommit i kontakt med många ofrivilligt barnlösa. Mitt uppdrag är att möta och att arbeta med den omfattande stress som uppstår under perioden av aktivt arbete för att skaffa barn. Arbetet handlar också om att bearbeta den sorg och det tomrum som eventuellt uppstår de gånger då vägs ände nås. Det finns många dimensioner och flera samt olika bottnar i ofrivillig barnlöshet. Ingen historia är den andra lik och därmed inte heller de strategier som används för att arbeta med den upplevda stressen och den därpå följande sorgen. Varje individ är unik och har en unik förmåga till läkning. Varmt välkomna att kontakta mig för det specifika stöd just du/ni behöver. Jag finns i Stockholm på södra djurgården.

Charlotte af Ekenstam, e-post: caepsykolog@gmail.com

Charlotte:
Jag är leg psykolog sedan 2012 och har arbetat med psykosocial bedömning inför donation sedan lagändringen för ensamstående kvinnor 2016. Har även sedan dess haft psykoterapier och stödsamtal med par och enskilt där ingången varit ofrivillig barnlöshet. Min mottagningen ligger på Mariatorget 1A.

Klara Morawski, Morawski Psykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Klara:
Jag erbjuder psykologisk behandling av trauma/PTSD, depression och ångest på privat mottagning på Södermalm i Stockholm. Förutom fysiska besök finns möjlighet till videosamtal via en krypterad och säker videotjänst. Jag erbjuder även krisstöd och vägledande samtal vid relationsproblem, dig som står vid vägval i livet eller har varit med om något svårt.  Det kan vara en sorg som inte går över, ofrivillig barnlöshet och IVF-behandling, sjukdomstillstånd eller annat som gör att du önskar stöd.

Uddevalla

Emelie Haglund, HaglundPsykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Emelie:
I samarbete med Kilbäckskliniken, en privat specialistmottagning för gynekologi och psykologi, driver jag psykologmottagning med fokus på kvinnohälsa i livets alla skeden. Du kan boka tid till oss för dina gynekologiska besvär, ofrivillig barnlöshet, kontroll av tidig graviditet och gynekologisk hälsokontroll. Jag har flerårig erfarenhet inom yrket och vana vid att arbeta med både vuxna, barn och familjer. I terapi arbetar jag oftast utifrån KBT men har också utbildning inom psykodynamisk terapi och kan anpassa val av metod utifrån dig som söker.

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.