villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Förbättra situationen för ofrivilligt barnlösa!

Tycker du att svensk fertilitetsvård behöver bli bättre? Vill du vara med och förändra situationen för ofrivilligt barnlösa? Tycker du att kunskapen om infertilitet har mer kvar att önska?

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet bjuder in till ett första möte den 27 april kl. 10 för att diskutera och höra vad vi vill förändra och förbättra. De kommer att berätta vem de är, vad de vill och vad de gör. Därefter fortsätter mötet för medlemmar att ta beslut om hur arbetet ska gå vidare.
Anmälan görs till Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet via mail: info@barnloshetsverige.se

Mer information om mötet den 27 april

Intresseanmälan via Volontärbyrån

Att förbättra fertilitetsvården och stödja ofrivilligt barnlösa

WHO uppskattar att 1 av 6 personer i världen är drabbad av infertilitet! Bara i Europa är det ca. 25 miljoner! Trots de medicinska framsteg som har gjorts inom fertilitetsvården sedan Louise Brown, världens första IVF baby, föddes 1978. Så upplever många fortfarande frustration och hjälplöshet när de försöker att bli föräldrar. Det finns en växande oro kring bristen på tillgängliga resurser och stöd för dem som lider av ofrivillig barnlöshet.

I Sverige har vi möjlighet till tre landstingsfinansierade försök, om vi uppfyller kraven. Fertilitetsvården bör utvecklas och anpassas för att möta behoven hos dem som kämpar med fertilitetsproblem. En viktig del i att förbättra fertilitetsvården är att öka tillgången till specialistvård, samt att minska kostnaderna för behandlingar så att de blir mer tillgängliga för alla. Det är också viktigt att erbjuda stöd och rådgivning under hela processen, då det kan vara en känslomässigt utmanande resa för många.
Det finns behov av att öka medvetenheten och kunskapen om infertilitet redan i skolåldern. Idag är den primära informationen till ungdomarna – “skydda dig för att undvika graviditet”. Istället borde det vara förståelse kring hur vanlig ofrivillig barnlöshet faktiskt är.

Låt oss tillsammans göra en insats för att förbättra fertilitetsvården och stödja alla som kämpar med ofrivillig barnlöshet.
Tillsammans kan vi göra skillnad!


Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.